Permanente URL:
http://la.sandrart.net/-text-academia-0050

23

Linke Spalte

Dehinc chartam in hunc usum conglutinatam accipit artifex ea magnitudine, qua sibi totum opus efficere proposuit: inque illa beneficio praecipuarum partium archetypi totam historiam probe effigurat: quae vulgo Chartone, id est, Charta maior Diagraphica dicitur. Quo peracto frustum aliquod, sive figuram unicam, ab ista charta abscindit, tantae nimirum quantitatis, quantam illius diei pensum requirere videtur; illudque ad superficiem inducti recentis albarii apponit, atque postmodum veruculo acuminato, sive acu ferrea ductusque primarios figuratae istius chartae, leviter circumducit vel compungit.

Hoc recenti gypso particulatim;Quo facto, pictor effigurationem operis sui propositi parieti insertam reperit, cum gypsus recens lubenter obsequium praestet: atque sic ad ductum hunc diagraphicum debiti applicantur colores. Altera die frustum e charta abscinditur aliud, eademque pergitur methodo, ut factum erat antea; atque sic singulis diebus continuatur opus, donec ad ultimum suum perductum sit complementum. Hac itaque ratione error nullus admitti potest, quoniam circa

Rechte Spalte

applicationem frusti cuiuscunque recenter abscissi, priorum semper frustorum in muro apparent termini.

et consequenter integrum admovetur, gypsumque veruculo compungitur.Si vero quis in tabula aliquid, sive tela, secundum Archetypum istud chartaceum depingere vult; scissuris istis non habet opus: sed Archetypum hoc saltem e parte posteriore carbone trito atque sicco optime denigratur, tabulaeque sic firmiter imponitur, atque tunc ductus primarii beneficio veruculi ferrive supradicti undiquaque superinducuntur; vel factis puncturis pulvere carbonaceo consperguntur, quo pertranseunte totum opus diagraphicum in tabula reperitur, quod deinde coloribus oleo subactis debite imbui potest. Atque haec est methodus et praxis plerorumque Italorum, praecipue vero Florentinorum. Alii vero, praesertim illi, qui pleraque sua opera ad vivum depingunt exemplar, solis utuntur Archetypis naturalibus: iuxta quae opus suum propositum dextro cum iudicio mediante creta in tabula sua designant, atque sic citra omne adminiculum aliud, laborem suum persequuntur.


CAPUT XI. De
Picturis Topographicis sive Campestribus,
et subdialibus.
Argumentum.

Tyrones pictoriae Artis, super Imaginum Studio defatigatos, recreationem quaerere debere in contemplandis regionum atque locorum tractibus: unde discere queant picturas Topographicas. Poetica descriptio temporis matutini. Pictori probe considerandam esse Auroram; nec non continuas tractuum diminutiones atque abbreviationes. Fundos anteriores et posteriores pulchro ordine sibi invicem committendos esse. Muzianum et Titianum praestantissimos fuisse Italorum in pingendis tractibus provincialibus et subdialibus. Arbores camporum esse Musculos; illasque peculiaria requirere Studia. Effigies humanas et alias similes Accidentale quid saltem esse in picturis Topographicis. Locorum campestrium subdialiumque similium colores quam pulcherrime enitere finita pluvia, durantibusque tempestatibus procellosis, nec non tempore autumnali Melius esse, si quis pingat secundum exemplaria viva, quam si eadem saltem delineat. Autorem et Claudium Gillium id studii genus Romae saepenumero excoluisse. De aliis adhuc Artificibus in pingendis tractibus apricantibus excellentissimis.

Linke Spalte

Tyrones Pictoriae Artis, super Imaginum Studio defatigatos, recreationem quaerere debere.TYro Artis pictoriae diuturno circa. Imagines Studio defatigatus, hebescente a nimio obtutu sensim oculorum acie, certa remissionum sibi decerpat intervalla, ad recreandum quandoque torpescentem alias nimia occupatione animum: cum et arcus, etsi praestantissimus alioquin, continuo tensus, tandem rumpi soleat. Quamprimum

Rechte Spalte

igitur atrata caelum obducere palla cogitat Hesperus, e profundioribus Morpheum iamiam evocaturus umbris; antequam hic Lethaeis oculos eius conspergat laticibus, frugali in florentissimo quodam prato, appropinquante iam breviore aestivarum noctium decursu, corpusculum refocillet coenula; ut blando recreatus somni allapsu, dum punicantibus aurora phaleris roseum inequitat caelum, alacris e stratis exurgat atque excitatior.